​Mis on mikroettevõte ja mis on muutunud majandusaasta aruande esitamises?

Mikroettevõte on osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige ja mille müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Mikroettevõtjatel on vähenud bilansi ja kasumiaruannete kirjete arv ja aastaaruande lisades tuleb avalikustada vaid seaduses nimetatud informatsioon (kuni kolm lisa).

Loe lähemalt mikroettevõtte raamatupidamise kohta. Mikroettevõtte raamatupidamise hind: 19€ / kuu + 0,49€ / kanne. Mikroettevõtte majandusaasta aruande hinnad algavad 40 eurost.

Küsi lisainfot: võta ühendust või kirjuta info@eraamatupidaja.ee

Maksumuudatused 2017 aastal

Maksumuudatused 2017 aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
 • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 139,75 eurot kuus
 • Miinimumpalk 470 eurot kuus või 2,78 eurot tunnis (bruto).

INF 14
Tuleb esitada 1.veebruariks, deklareerida isikliku auto kasutamise hüvitis nagu varemgi, kuid nüüd lisaks ka tööandja poolt makstud tasemekoolituse kulud.

Tööandja makstava haigushüvitise 2. ja 3. päeva sotsiaalmaksuvabastus
Tööandja peab maksma haigushüvitist 4-8. töövõimetuspäeva eest, 70% ulatuses töötaja keskmisest töötasust. Seda tasu sotsiaalmaksuga ei maksustata. Kui tööandja otsustab rohkem maksta, siis kuni töötaja keskmise töötasu ulatuses samuti sotsiaalmaksuga ei maksustata. 1.-3. tööpäev on tasustamata ja seda kohustust tööandjale pandud jätkuvalt ei ole. Küll anti nüüd tööandjale täiendav soodustus, kui otsustatakse kompenseerida ka 2.-3. haiguspäev, siis saab seda teha sotsiaalmaksuvabalt, kuni töötaja keskmise töötasu ulatuses.

Uuest aastast tuleb riigiga hakata arveldama e-arvetega

Praegu on riigiga arveldavatel ettevõtetel just õige aeg üle vaadata oma raamatupidamise korraldus, et oleks piisavalt aega ettevalmistuseks e-arvetele üleminekuks. Enamus kaasaegseid raamatupidamistarkvarasid pakub võimalust e-arve saatmiseks, kus kogu käitlemine toimub elektrooniliselt – arve edastatakse operaatori vahendusel ühest raamatupidamistarkvarast otse teise ning saaja ei pea enam arve andmeid käsitsi sisestama. E-arvet saab koostada ja saata ka teenusepakkuja kaudu.

Alates 2017. aasta algusest peab avalikule sektorile esitatav arve nii kauba müümisel kui teenuse osutamisel olema e-arve.

Eelnõuga saab tutvuda siin: Riigikogu.ee

Maksumäärad 2016. aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (2015. aastal kehtinud 355 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
 • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
 • Tōuseb töötasu alammäär. Kui 2015. aastal oli töötasu tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot, siis 2016. aasta 1. jaanuarist on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.
 • 2015. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2016. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2016). Kui aga detsembrikuu töötasu makstakse välja 2015. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2015. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2015. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2016).

Allikas: www.emta.ee

Olulisemad palgamaksude muudatused aastal 2015

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
 • Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad)
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% (2014. aastal oli 2%), tööandjale 0,8% (2014. aastal oli 1%)
 • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%

2014. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2015. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. veebruar 2015). Kui aga detsembrikuu töötasu makstakse välja 2014. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2014. aasta määrasid ja deklareerida maksud ja maksed 2014. aasta detsembrikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 12. jaanuar 2015).

Sõiduauto soetamine ja kasutusrent. 50% käibemaks.

Alates 01.12.2014 saab ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutusrendile võtmisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste soetamisel maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksust. Kui maksukohustuslane lähtub sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS § 29 lõikest 4 (ettevõtlus ja mitteettevõtlus) ja tema sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsus on alla 50%, saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele. Kui üheaegselt on maksustatav ja maksuvaba käive, siis vastavalt maksustatava käibe osatähtsusele (KMS § 32), kuid mitte rohkem kui 50%.

Näiteks: ettevõtte sõiduautot kasutatakse 30% mitteettevõtluseks ja 70% ettevõtluseks, saab seaduse järgi sisendkäibemaksuks arvestada 50 %. Kui 30% kasutatakse ettevõtluseks ja 70% mitteettevõtluseks, tuleb sisendkäibemaksuks arvestada 30%.

Käibemaksu seaduse muudatus. 1000 eurosed arved.

01.11.2014 jõustub käibemaksu seaduse muudatus, mille järgi tuleb hakata esitama 1000 euroste arvete korral tehingupartneri kohta KMD lisa INF. See esitatakse koos KMD-ga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimest korda esitatakse 22. detsembriks 2014 novembrikuu kohta.

NB! INF vormil ei kajastata – arveid eraisikutele.
vormi A osal – müügiarved
vormi B osal – ostuarved

Tingimustel:

 1. kui Eesti käibemaksukohustuslasest kauba võõrandaja või teenuse osutaja on esitanud arve, millele on märkinud 20% või 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud KMS § 40 sätestatud reisiteenuste erikorra alusel esitatud arved ja
 2. arve või arvete kogusumma konkreetse tehingupartneri osas maksustamisperioodil on vähemalt 1000 € ilma käibemaksuta (piirmäär)

NB! Seega jäävad kajastamata kõik välisriigist saadud arved. Samas võib isik INF vormil kajastada ka punktis 1 nimetatud arvete andmed, mille käibemaksuta kogusumma on väiksem kui 1000 € tehingupartneri kohta. Piirmäära arvestus eraldi tehingupartnerite lõikes:

 1. eraldi väljastatud arvetel ja eraldi väljastatud kreeditarvetel
 2. eraldi saadud arvetel ja eraldi saadud kreeditarvetel

NB! info deklareeritakse arvete lõikes, seega mida vähem arveid ühele tehingupartnerile esitatakse, seda lihtsam INF esitamine on.

INF-il kajastatakse arve, kui:
Müügiarvete andmed:

 • maksustamisperioodi(de)l, mil arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt käibe tekkimise ajale (KMS § 11) (välja arvatud kassapõhise arvestuse puhul)

Ostuarvete andmed:

 • maksustamisperioodi(de)l, mil arvel kajastatud käibemaks deklareeritakse vormi KMD lahtris 5 (sisendkäibemaksuna) (v.a kassapõhise arvestuse puhul)

Arve piirmäära arvestuses:

 • ühekordselt maksustamisperioodil, mil see kuulub esmakordselt INF-il kajastamisele

Juhised EMTA lehel: Käibedeklaratsiooni lisa esitamine alates 01.11.2014 ja käibedeklaratsiooni lisa täitmise näited

Alustava ettevõtja meelespea!

Juriidiliste isikute (va FIE) raamatupidamine toimub tekkepõhiselt mitte kassapõhiselt. Tekkepõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse raamatupidamises arvete tekkimise (väljastamise või laekumise) alusel. Kassapõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse laekumiste/maksete alusel.

 • Kandepõhise raamatupidamise näide: OÜ Muda ostab 100kg savi 30.08.2014. Talle väljastatakse arve ostu kuupäevaga 30.08.2014 ning ta tasub arve 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 2 kannet: 30.08.2014 saadi arve ja 02.09.2014 maksti arve.
 • Kassapõhise raamatupidamise näide: FIE Mati Kala ostab 5kg silku edasimüügiks. Talle väljastatakse arve 30.08.2014 ja ta tasub selle 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 1 kanne: 02.09.2014 tasuti arve.

Kontrolli, et koostad kohe alguses raamatupidamise algdokumendid õigesti!

Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend. Selleks võib olla näiteks arve, leping, tšekk, kassaorder, kviitung, lähetusaruanne, majandus-kulude aruanne, palgaorder jne. Raamatupidamise seaduse järgi peavad algdokumendil olema järgmised andmed:

 • dokumendi nimetus ja number;
 • koostamise kuupäev;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 • tehingu osapoolte nimed;
 • tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
 • majandustehingut kirjendava ettevõtte esindaja allkiri – selle allkirjaga kinnitatakse, et tehing on toimunud. Seega vajalik on selle ettevõtte esindaja allkiri, kes dokumenti oma raamatupidamises kasutab.

Käibemaksukohustuslane peab ka jälgima, et arvele oleksid märgitud:

 • arve väljastaja maksukohustuslasena registreerimise number;
 • arve saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel (näiteks kauba müümisel teise liikmesriigi ettevõtjale);
 • kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaks määratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
 • kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
 • maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Lisaks tuleb mõningatel juhtudel märkida ka viide rakendatud käibemaksumäära alusele (0%-lise käibe, maksuvaba käibe, kolmnurktehingute jms puhul).

Kõik algdokumendid tuleb säilitada 7 aastat (soovituslikud nii paberil kui digitaalselt). Töölepingu kirjalikku dokumenti tuleb säilitada töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates. Kõik olulised algdokumendid (arved, tšekid, lepingud jms) tuleb edastada raamatupidajale digitaalselt kas jooksvalt või kord kuus kuu alguses.

Ettevõtte rahad ei ole Sinu isiklikud rahad, hoia need kaks rahakotti lahus!

Maksustavad kulud:

 • Dividendid – dividende makstakse osanikele kinnitatud majandusaasta aruande alusel ja kui sissemaks osakapitali on tehtud. Välja makstud dividendidelt tuleb ettevõttel tasuda erijuhtude tulumaks määras 21/79.
 • Erisoodustused – erisoodustus on igasugune töösuhtega seoses antud hüve. Näiteks ärilõunatel oma töötaja osa arvest, ettevõtte sõiduauto kasutada andmine erasõitudeks, kaupade või teenuste tasuta andmine või müük turuhinnast madalama hinnaga jne. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79 ja erisoodustuse summa koos tulumaksuga veel ka sotsiaalmaksuga määras 33%. Erisoodustusteks loetakse ka need soodustused, mis antakse töötaja abikaasale, vanemale või lapsele.
 • Vastuvõtukulud – vastuvõtukulud on äripartnerite majutamine, toitlustamine transport ja teenindamine. Maksuvaba osa ületav summa maksustatakse erijuhtude tulumaksuga.
 • Kingitused, annetused – üldjuhul maksustatavad erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Rent ja intressid eraisikule – väljamaksja peab kinni ja kannab Maksu- ja Tolliametile tulumaksu 21%.
 • Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevad tehingud – seotud isikuteks loetakse näiteks juhatuse liikmed, osanikud, samadele omanikele või ühte kontserni kuuluvad ettevõtted jms (vt täpsem loetelu Tulumaksuseaduses).
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud – ettevõtlusega mitteseotud kuluks loetakse ka maksuametile asutud maksuintresse, seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Puuduva või nõuetele mittevastava dokumendi alusel tehtud maksed – maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.

Kui tekib küsimusi, võta meiega ühendust.

Nutitelefoniga dokumentide skaneerimine

dokumentide-skaneerimineTeil on vaja teha mõnest dokumendist, arvest või kviitungist digitaalne koopia aga printer-skanner-koopiamasinat ei ole läheduses?

Siin tuleb appi DocScan. Tegemist on nutitelefoni rakendusega, mis kasutab PDF dokumentide loomiseks sinu telefoni kaamerat.

Rakendust on väga lihtne kasutada. Dokumendi, arve või kviitungi skaneerimiseks aseta see tasasele pinnale, näiteks lauale ja tee sellest pilt. Peale seda pead valima dokumendi piirjooned ja rakendus teeb automaatselt fotole pildiparandused. Kui sellega rahule ei jää, siis saab ka käsitsi pildi kontrastsust muuta. Ka kortsus dokumendist või halva kvaliteediga pildist saab ilusa skaneeritud dokumendi. Valmis failid saab salvestada järgmistes vormingutes:

 • JPEG — üldtuntud, laialtkasutatav pildiformaat.
 • PDF — Adobe’i loodud platvormist sõltumatu vorming teksti, graafika jms esituseks.

Skaneeritud dokumendid saad salvestada telefoni, saata omale e-mailile või Dropbox’i kausta. Ja sealt saab need juba lihtsa vaevaga näiteks eRaamatupidajale edasi saata.

DocScan on rakendus iPhone nutitelefonidele ja tasuta saadaval AppStore‘s. Android telefonide kasutajatele soovitame samuti tasuta allalaaditavat rakendust CamScanner. Ja selle leiab Google Play Store‘st.