Eesti keskmine palk

Eesti keskmine palk on Statistikaameti poolt ametlikult deklareeritud andmete alusel arvutatav keskmine töötasu (brutopalk), millest ei ole arvestatud maha makse.

Keskmist kuupalka mõjutavad tegevusalad, kus on teistest tunduvalt rohkem palgatöötajaid. Eestis selleks on töötlev tööstus, kus töötab ligikaudu neljandik Eesti palgatöötajatest. Keskmist palka kõigutavad ka ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. Näiteks finantsvahenduse, müügi ja kinnisvara vahenduse tegevusaladel. Ka jõulupreemia arvutatakse palga sisse. Vaata ka miinimumpalk.

Eesti keskmine palk 2008 – 2024

Tabelis keskmine brutopalk kuus, eurodes. Netopalga arvutamiseks on palgakalkulaator.

Aasta I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
2024 – € – € – € – €
2023 1741 € 1872 € 1812 € 1904 €
2022 1536 € 1667 € 1641 € 1735 €
2021 1406 € 1476 € 1463 € 1548 €
2020 1404 € 1433 € 1441 € 1515 €
2019 1341 € 1419 € 1397 € 1472 €
2018 1242 € 1321 € 1291 € 1384 €
2017 1153 € 1241 € 1201 € 1271 €
2016 1091 € 1163 € 1119 € 1182 €
2015 1010 € 1082 € 1045 € 1105 €
2014 966 € 1023 € 977 € 1039 €
2013 900 € 976 € 930 € 986 €
2012 847 € 900 € 855 € 916 €
2011 792 € 857 € 809 € 865 €
2010 761 € 825 € 761 € 814 €
2009 776 € 813 € 752 € 783 €
2008 788 € 850 € 800 € 838 €

Tegevusalade keskmine palk 2020

2020. aastal oli keskmine brutokuupalk 1448 eurot kuus. Koostatud tabelis keskmine brutopalk kuus ja tunnis. Eurodes.

Tegevusala Keskmine / kuus Keskmine / tunnis
Info ja side 2574 € 14,62 €
Finants- ja kindlustustegevus 2461 € 13,85 €
Elektrienergia, gaas, aur 2118 € 11,36 €
Avalik haldus ja riigikaitse 1835 € 10,60 €
Mäetööstus 1697 € 9,47 €
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 1676 € 9,72 €
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1532 € 8,80 €
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätmekäitlus 1433 € 8,34 €
Haridus 1397 € 8,50 €
Veondus ja laondus 1387 € 8,09 €
Ehitus 1365 € 8,07 €
Töötlev tööstus 1363 € 8,14 €
Haldus- ja abitegevused 1212 € 7,01 €
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1202 € 6,97 €
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont 1187 € 6,97 €
Muud teenindavad tegevused 1133 € 6,76 €
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 1129 € 6,64 €
Kinnisvaraalane tegevus 1050 € 6,29 €
Majutus ja toitlustus 860 € 5,45 €

Allikas: Eesti Statistikaamet