Käibemaksu seaduse muudatus. 1000 eurosed arved.

01.11.2014 jõustub käibemaksu seaduse muudatus, mille järgi tuleb hakata esitama 1000 euroste arvete korral tehingupartneri kohta KMD lisa INF. See esitatakse koos KMD-ga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimest korda esitatakse 22. detsembriks 2014 novembrikuu kohta.

NB! INF vormil ei kajastata – arveid eraisikutele.
vormi A osal – müügiarved
vormi B osal – ostuarved

Tingimustel:

  1. kui Eesti käibemaksukohustuslasest kauba võõrandaja või teenuse osutaja on esitanud arve, millele on märkinud 20% või 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud KMS § 40 sätestatud reisiteenuste erikorra alusel esitatud arved ja
  2. arve või arvete kogusumma konkreetse tehingupartneri osas maksustamisperioodil on vähemalt 1000 € ilma käibemaksuta (piirmäär)

NB! Seega jäävad kajastamata kõik välisriigist saadud arved. Samas võib isik INF vormil kajastada ka punktis 1 nimetatud arvete andmed, mille käibemaksuta kogusumma on väiksem kui 1000 € tehingupartneri kohta. Piirmäära arvestus eraldi tehingupartnerite lõikes:

  1. eraldi väljastatud arvetel ja eraldi väljastatud kreeditarvetel
  2. eraldi saadud arvetel ja eraldi saadud kreeditarvetel

NB! info deklareeritakse arvete lõikes, seega mida vähem arveid ühele tehingupartnerile esitatakse, seda lihtsam INF esitamine on.

INF-il kajastatakse arve, kui:
Müügiarvete andmed:

  • maksustamisperioodi(de)l, mil arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt käibe tekkimise ajale (KMS § 11) (välja arvatud kassapõhise arvestuse puhul)

Ostuarvete andmed:

  • maksustamisperioodi(de)l, mil arvel kajastatud käibemaks deklareeritakse vormi KMD lahtris 5 (sisendkäibemaksuna) (v.a kassapõhise arvestuse puhul)

Arve piirmäära arvestuses:

  • ühekordselt maksustamisperioodil, mil see kuulub esmakordselt INF-il kajastamisele

Juhised EMTA lehel: Käibedeklaratsiooni lisa esitamine alates 01.11.2014 ja käibedeklaratsiooni lisa täitmise näited