LEI kood ettevõttele ja taotlemine – LEI register

LEI kood (Legal Entity Identifier) on unikaalne tunnus, mida kasutatakse juriidilise isiku tuvastamiseks ülemaailmses fintantssüsteemis. See koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. Iga LEI kood on kordumatu ja unikaalne ning seda väljastatakse igale juriidilisele isikule ühekordselt. LEI kood on rahvusvaheline tõend ning see ei asenda Eesti äriregistri registrikoodi.

Huvitav fakt on see, et praegu on kogu maailmas ainult 1-1,5% ettevõtetel LEI kood. Küll aga on eeldatavasti maailmas rohkem kui 100 miljonit juriidilist isikut.

Miks on LEI koodi vaja?

LEI koodi on vajalikkus avaldub juriidilistele isikutele, kellel on investeerimisteenuste osutamise õigus. Sellest lähtuvalt on neil juriidilistel isikutel ka kohustus juriidilisest isikust kliendi väärtpaberitega tehtud tehingutest järelevalveasutustele raporteerida, kasutades LEI-koodi. Seega kui äriühingul puudub LEI kood, ei ole tal ka võimalik täita ei raporteerimiskohustust ega sellest tulenevalt ka selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi.

LEI koodi vajalikkus tuleneb MIFID2 direktiivist 2014/65/EL ehk alates LEI kood on 3. jaanuarist 2018 kohustuslik kõigile juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega (Eestis Nasdaq Tallinna börsil ja First North alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid).

Lihtsalt öelduna tähendab see seda, et LEI koodi funktsioon on selles, et järelevalveasutusele, kes soovivad teada täpset infot, kes, kus ja kellega finantsturgudel tehinguid teeb, raporteerida. LEI koodi eesmärk on muuta finantstehingutes vastaspoole tuvastamine lihtsamaks.

LEI koodi kasutamine on kohustuslik:

 • juriidilistele isikutele, kelle väärtpaberid on registreeritud Eesti väärtpaberite registris;
 • kelle põhikirjas või võlakirja tingimustes on sätestatud, et väärtpaberid on vabalt võõrandatavad, see tähendab, et puudub ostueesõigus või muud põhikirjalised piirangud (nt teiste väärtpaberiomanike nõusolek vms) väärtpaberite võõrandamiseks või pantimiseks;
 • juriidilistele isikutele, kes soovivad finantsturgudel finantsinstrumentidega kaubelda.

LEI koodi struktuur

lei koodi struktuur

 • Esimesed 4 tunnusnumbrit identifitseerivad LEI koodi väljastanud LOU-d;
 • Viies ja kuues sümbol on kõikidel LEI koodidel sama ja selleks on 0;
 • Järgmised 12 sümbolit koosnevad tähtedest ja numbritest ning on igale ettevõttele unikaalsed;
 • Viimased 2 on kontrollsümbolid.

LEI koodi taotlemine

Juriidiline isik ise LEI koodide andmebaasi enda andmeid sisestada ei saa – sellisel juhul ei oleks võimalik veenduda andmete õigsuses. Andmete valideerimiseks ja kontrollimiseks väljastavad LEI koode G-20 riikide poolt asutatud Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) sihtasutuse kohalikud üksused (LOU). Sihtasutus GLEIF korraldab nii LEI koodide väljastamist kui ka üleilmsed LEI koodide ühtsed standardid.

LOU on GLEIFi poolt akrediteeritud LEI koodide kohalik väljastaja. LOU ülesanne on andmete kogumine, kontrollimine ja vastavalt kehtestatud protokollile LEI koodi genereerimine. LOU kogub ettevõtte käest kõik asjakohased andmed ja kinnitused ettevõtte asukohariigi registripidajalt. Maailmas on hetkeseisuga ligikaudu 30 LOUd

LEI koodi taotlemine on lihtne:

 1. Täida elektrooniline avalduse vorm
 2. Tasu koodi eest pangalingiga või -ülekandega.
 3. Allkirjasta volikiri, mida on vaja andmete sisestamiseks GLEIFi andmebaasi.
 4. Taotlus läbib andmete kontrolli ning seejärel väljastatakse LEI kood e-kirja teel.
 5. Ettevõttele väljastatud LEI kood jõuab LEI üleilmsesse andmebaasi umbes 24 tunni jooksul pärast selle väljastamist.

  LEI koodi saab taotleda ka registriagendi abil. GLEIF on välja töötanud LEI koodi sujuvamaks väljastamiseks registriagendi kontseptsiooni. Registriagendid aitavad juriidilistel isikutel jõuda ettevõtete ehk LOU-deni, mis väljastavad LEI-sid ja pakuvad koodiga seonduvaid teenuseid.

  Mis on LEI koodi hind?

  LEI kood on tasuline ja selle maksumus sõltub konkreetse teenusepakkuja hinnakirjast.

  LEI koodi maksumus võib olulisel määral erineda teenusepakkujate vahel. LEI numbri hind on sõltub teenusepakkuja hinnastamise struktuurist, seega ei määra see kuidagi LEI koodi ei paremat funktsioneerimist ega kvaliteeti. Tavaliselt maksab LEI koodi registreerimine ~50 eurot ja uuendamine ~60 eurot.

  LEI koodi hind sisaldab ka GLEIF-i tasu, mis on LEI litsentsitasu, mida LEI väljastaja (LOU) maksab iga väljastatud LEI eest. GLEIF kasutab saadud tasu oma süsteemi halduskuludeks ning avaliku ja tasuta LEI andmebaasi ülalpidamiseks. Kuna GLEIF on mittetulundusühing, siis tähendab see seda, et tasu võib väheneda, kui aktiivsete LEI koodide arv jätkuvalt suureneb. Seetõttu on LEI hind oluline faktor registriagendi ehk LOU valimisel.

  LEI koodi kontrollimine

  Aruandluskohustuse korrektseks täitmiseks peab igal juriidilisel isikul, kellel on investeerimisteenuste osutamise õigus, olema kehtiv LEI kood. Investeerimisteenust osutav ettevõte peab kontrollima koodi kehtivust enne tehingu lõpuleviimist.

  LEI koodi kehtivust saab kontrollida katuseorganisatsiooni Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) kodulehel: www.gleif.org

  LEI koodi uuendamine

  LEI koodi kehtivus on üks aasta, seega tuleb LEI koodi uuendada kord aastas. LEI koodi uuendamine on tasuline ja selle hind sõltub teenusepakkuja hinnakirjast.

  Miks on vaja LEI koodi uuendada kord aastas? Uuendamise eesmärk on kontrollida, kas on toimunud muutusi ettevõtte andmetes ja vajadusel sisse viia muudatused. Samuti on eesmärk veenduda, et ettevõtte on jätkuvalt tegus.

  Uuendamine toimub järgnevalt: näiteks 18.11.2021 välja antud LEI järgmine uuendamise kuupäev on 18.11.2022. Kui pärast seda kuupäeva ei ole LEI koodi uuendatud, muutub see mitteaktiivseks. LEI kood aktiveeritakse uuesti, kui on esitatud taotlus koodi uuendamiseks ja tasutud LEI koodi uuendamise tasu.

  Kui LEI kood on aegunud, tuleb seda uuendada – ka juhul, kui see on pikemalt uuendamata ning juriidiline isik soovib seda uuesti kasutusele võtta. Selleks tuleb läbida uuendamise protsess, mitte taotleda uut koodi, kuna ühele juriidilisele isikule väljastatakse ainult üks LEI kood. Koodi on võimalik pikendada ka mitmeks aastaks, sõlmides sellekohane leping. Selle puhul ei ole vaja igal aastal uut pikendamise taotlust esitada ega iga-aastast tasu maksta.

  Andmete uuendamine ja asjakohastamine on vajalik, et LEI koodiga seotud info katuseorganisatsiooni GLEIF-i andmebaasis oleks täpne – see tagab usaldusväärsuse ja andmete vastavuse kohalik äriregistriga. Samuti on kehtivat LEI koodi vaja jätkuvaks investeerimistehingute raporteerimiseks, mida ilma LEI koodita teha ei saa.

  Link: LEI koodi uuendamine

  Kuidas töötab mitmeaastane LEI koodi leping?

  Mitmeaastane leping säästab juriidilise isiku nii aega kui raha. Näiteks, kui tellite 3-aastase LEI koodi lepingu, sisaldab see LEI koodi registreerimist klassikalise 1-aastase kehtivusajaga ning pikendamist kaheks aastaks. Tänu sellele multilepingule ei pea juriidiline isik ise iga-aastaselt uuendamisega tegelema ning kuna see on reeglina ka odavam, säästab see ka raha. LEI koodi uuendatakse 30-60 päeva enne järgmise uuendamise tähtaega GLEIF-i andmebaasis.

  Mida teha, kui ettevõtte andmed on muutunud?

  Enamik teenusepakkujate andmebaase on ühendatud Äriregistriga, seega toimub andmete päring automaatselt ning sellele täiendavaid tasusid ei rakendu.

  LEI koodi üleviimine teise teenusepakkuja juurde

  LEI koodi on lisaks uuendamisele võimalik tuua ka üle teise teenusepakkuja juurest. Seda on võimalik teha selleks, et turul säiliks konkurents erinevate teenusepakkujate vahel. Samuti võivad LEI uuendamise hinnad LOU-de ja registriagentide vahel oluliselt erineda.

  LEI koodi üleviimise käigus kood ise ei muutu. Vahetub vaid koodi haldav teenusepakkuja. Üldjoontes on see teenus lihtne ja protsess kliendile sujuv ja märkamatu.

  Kuna LEI on standard, siis on kõik LEI koodid võrdsed, olenemata teenusepakkujast. Kõik väljastatud LEI koodid kehtivad kõigi investeerimisteenuste pakkujate ja pankade juures, nemad ühtki ettevõtet LEI teenusepakkuja järgi ei erista.

  Link: LEI koodi üleviimine

  Kust leiab LEI andmeid?

  Kogu asjakohast teavet LEI koodide kohta leiab LEI koodide ülemaailmsest registrist: search.gleif.org. Andmeid uuendatakse iga päev.

  Kas investeerimisteenuse osutajal on õigus LEI koodi küsida?

  Investeerimisteenuse kohustus on juriidilisest isikust kliendilt hankida kogu info, mida nõutakse, kui reguleerivale asutusele esitatakse tehinguga seotud andmeid. Sellise info hulka kuulub ka LEI-kood.

  Ma ei soovi enam oma LEI koodi kasutada

  Kui olete kindel, ei soovi enam oma LEI koodi kasutada, jätke lihtsalt pikendamise arve maksmata ning LEI kood aegub. Eraldi sulgemise sooviavaldust esitada ei ole vaja. Kuna iga LEI kood on unikaalne ja ühele juriidilisele isikule antakse seda vaid üks kord unikaalse koodina, ei ole muret, et kasutatud kood kellelegi edasi antaks.

  See jätab ka võimaluse tulevikus LEI kood uuesti kasutusele võtta. Selleks tuleb esitada LEI koodi uuendamise taotlus, tasuda LEI koodi aastamaks (tutvu teenusepakkuja hinnakirjaga) ja ongi kood jälle kehtiv.

  Link: LEI koodi registreerimine