LEI koodi taotlemine

LEI kood (Legal Entity Identifier) on unikaalne tunnus, mida kasutatakse juriidilise isiku tuvastamiseks ülemaailmses fintantssüsteemis. Iga LEI kood on kordumatu ja unikaalne ning seda väljastatakse igale juriidilisele isikule ühekordselt. LEI koodi on vajalikkus avaldub juriidilistele isikutele, kellel on investeerimisteenuste osutamise õigus. Loe lähemalt: LEI kood ettevõttele