Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile. Aastaaruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest.

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest.

Ettevõtte tegevusaruanne annab ülevaate ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

Majandusaasta aruanne tuleb teil esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Arvesta, et majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav ja seega on see äriühingu visiitkaart.

Majandusaasta aruande esitamine elektrooniliselt. Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond on majandusaasta aruannete elektrooniliseks esitamiseks loodud lahendus, mis on kasutatav ID-kaardi, või pangalingi kaudu sisenedes. Vaata lähemalt. eRaamatupidaja on paberivaba e-raamatupidamine.

Oleme abiks elektroonilise majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel. Võta meiega ühendust.

Majandusaasta aruande hind

Majandusaasta aruande koostamine vastavalt töö mahule alates 100€.
Mikroettevõtte aastaaruanne koostamine alates 75€.