Maksumäärad 2021. aastal

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
  • Maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ja aastas kuni 6000 eurot (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot (2020. aastal kehtinud 540 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus
  • Miinimumpalk on 540 eurot kuus või 3,21 eurot tunnis (bruto)
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%
  • Kogumispensioni makse määr on 2%.

Allikas: EMTA