Maksumuudatused 2017 aastal

Maksumuudatused 2017 aastal

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
  • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
  • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 139,75 eurot kuus
  • Miinimumpalk 470 eurot kuus või 2,78 eurot tunnis (bruto).

INF 14
Tuleb esitada 1.veebruariks, deklareerida isikliku auto kasutamise hüvitis nagu varemgi, kuid nüüd lisaks ka tööandja poolt makstud tasemekoolituse kulud.

Tööandja makstava haigushüvitise 2. ja 3. päeva sotsiaalmaksuvabastus
Tööandja peab maksma haigushüvitist 4-8. töövõimetuspäeva eest, 70% ulatuses töötaja keskmisest töötasust. Seda tasu sotsiaalmaksuga ei maksustata. Kui tööandja otsustab rohkem maksta, siis kuni töötaja keskmise töötasu ulatuses samuti sotsiaalmaksuga ei maksustata. 1.-3. tööpäev on tasustamata ja seda kohustust tööandjale pandud jätkuvalt ei ole. Küll anti nüüd tööandjale täiendav soodustus, kui otsustatakse kompenseerida ka 2.-3. haiguspäev, siis saab seda teha sotsiaalmaksuvabalt, kuni töötaja keskmise töötasu ulatuses.