Pensionide maksustamine alates 01.01.2021

Allolev aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.

I sammas – riiklik pension

Enne eel- või vanaduspensioniiga väljamakseid ei tehta. Tulumaksuga määras 20% maksustatakse riiklikud pensionid. Maksuvaba on Töötukassa makstav töövõimetoetus.

Mis väljamaksed mõjutavad maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.

II sammas – kohustuslik kogumispension

Tulumaksuga määras 20% maksustatakse inimesele enne II samba pensioniiga (ka sambast lahkumisel) või pärijale tehtud väljamakse. Tulumaksuga määras 10% maksustatakse vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse.

Maksuvaba on puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest), vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse ning eluaegse pensioni või oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensioni väljamakse tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.​

Mis väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ei vähenda inimese maksuvaba tulu.

Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi. Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.

II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist

III sammas – vabatahtlik kogumispension

Tulumaksuga määras 20% maksustatakse inimesele enne III samba pensioniiga tehtud väljamakse. Tulumaksuga määras 10% maksustatakse pensionieas 55 aastat ja kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat või vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse.

Maksuvaba on puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest), vanaduspensionieas või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud väljamakse ning eluaegse pensioni või oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensioni väljamakse tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.​

Mis väljamaksed mõjutavad maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.

Mis väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)? III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%, ei vähenda inimese maksuvaba tulu.

Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi. Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.

II samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.

III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet