Sõiduauto soetamine ja kasutusrent. 50% käibemaks.

Alates 01.12.2014 saab ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutusrendile võtmisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste soetamisel maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksust. Kui maksukohustuslane lähtub sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS § 29 lõikest 4 (ettevõtlus ja mitteettevõtlus) ja tema sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsus on alla 50%, saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele. Kui üheaegselt on maksustatav ja maksuvaba käive, siis vastavalt maksustatava käibe osatähtsusele (KMS § 32), kuid mitte rohkem kui 50%.

Näiteks: ettevõtte sõiduautot kasutatakse 30% mitteettevõtluseks ja 70% ettevõtluseks, saab seaduse järgi sisendkäibemaksuks arvestada 50 %. Kui 30% kasutatakse ettevõtluseks ja 70% mitteettevõtluseks, tuleb sisendkäibemaksuks arvestada 30%.