Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulu kohta. Deklaratsioon esita kas elektrooniliselt või pabervormil. Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet kliendile eeltäidetud tuludeklaratsiooni, mis on kättesaadav e-maksuametis ja teenindusbüroodes.

Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis

E-maksuametis saab tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist. E-maksuametis saavad deklaratsiooni oma internetipanga kaudu esitada kõik SEB, Swedbank, Danske Bank, Nordea ja Krediidipanga kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti kasutamise leping. Leping sõlmitakse elektrooniliselt internetipangas. Maksu- ja Tolliameti kodulehekülje kaudu saab siseneda ka ID-kaardi ja mobiil-ID abil.

Tuludeklaratsiooni esitamine nutitelefoniga

2013. aasta tulusid saab deklareerida ka nutitelefoniga. Selleks tuleb nutitelefoniga sisenedes valida e-maksuametis nutiversioon. Esitada saab üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt saab nutiversioonis lisada ainult kontaktandmeid ja pangakonto, kuhu tulumaks tagastatakse. Nutiversioon on mõeldud neile maksumaksjatele, kes soovivad tuludeklaratsiooni kiirelt esitada ning esitavad deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud andmetega.

Ühisdeklaratsiooni esitamine

Ühise tuludeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus. Ühisdeklaratsiooniks loetakse abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone, millel mõlemal on märgitud, et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni. Loe lähemalt: EMTA – Abiks tulu deklareerijale

Olulised tähtajad tuludeklaratsiooni esitajale

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2016.

08. – 10. veebruar – e-maksuametis saad tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega
15. veebruar – avatakse deklaratsiooni esitamine e-maksuametis.
29. veebruar – e-maksuametis deklaratsiooni esitanutele tagastamise algus.
31. märts – tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.
20. aprill – tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanutele.
1. juuli – juurdemaksmisele kuuluva TM tasumine ja enammakstud tagastamine …
3. oktoober – …, kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest.

Küsimuste korral saab helistada EMTA lühinumbrile 1811.

Vaata ka: Palgakalkulaator – töötasu kalkulaator. Lihtne maksude ja palgakalkulaator. Bruto- ja netopalga arvutamine.